X
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Euro MKD МКД Türk Lirası
X
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Euro MKD МКД Türk Lirası

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

AnasayfaHizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi

Bu Hizmet ve Kullanım Sözleşmesi ("Sözleşme"), HostWeGo ("Sağlayıcı") tarafından Balkan ülkelerindeki müşterilere ("Müşteri") sağlanan hizmetlerin kullanımına ilişkin şart ve koşulları düzenler. Müşteri, HostWeGo tarafından sunulan hizmetlerden herhangi birini kullanarak bu Sözleşmenin şartlarına bağlı kalmayı kabul eder.

1. Hizmetler

HostWeGo, web barındırma, VPS barındırma, etki alanı kaydı ve e-posta barındırma dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere çeşitli barındırma hizmetleri sunmaktadır. Hizmetlere ve bunların kullanımına ilişkin spesifik ayrıntılar, bireysel hizmet sözleşmelerinde veya planlarında ana hatlarıyla belirtilecektir.

2. Ödeme ve Faturalandırma

Müşteri, HostWeGo tarafından sağlanan hizmetler için kararlaştırılan ücretleri seçilen ödeme planına göre ödeyecektir. Ödemelerin zamanında yapılmaması hizmetin askıya alınmasına veya feshedilmesine neden olabilir.

3. Veri ve Gizlilik

HostWeGo, Müşterinin verilerini ve gizliliğini korumak için makul önlemler alır. Ancak Müşteri, hesaplarının, şifrelerinin ve verilerinin güvenliğinden sorumludur. HostWeGo, Müşterinin ihmalinden kaynaklanan herhangi bir veri ihlalinden veya yetkisiz erişimden sorumlu olmayacaktır.

4. Kabul Edilebilir Kullanım Politikası

Müşteri, HostWeGo hizmetlerini yürürlükteki tüm yasa ve düzenlemelere uygun olarak kullanmayı kabul eder. Yasaklanan faaliyetler arasında spam gönderme, kötü amaçlı yazılım dağıtma, yasa dışı faaliyetlerde bulunma ve fikri mülkiyet haklarını ihlal etme yer alır ancak bunlarla sınırlı değildir.

5. Destek ve Bakım

HostWeGo hizmetleri için teknik destek sağlar. Müşteri, destek taleplerini belirlenen kanallar aracılığıyla göndermelidir. HostWeGo sorunları hızlı bir şekilde çözmek için çaba gösterecektir ancak yanıt süreleri farklılık gösterebilir.

6. Hizmet Seviyesi Sözleşmesi (SLA)

HostWeGo, SLA belgesinde belirtilecek olan belirli bir düzeyde çalışma süresi ve hizmet kullanılabilirliğini garanti eder. Hizmet seviyesi kararlaştırılan eşiğin altına düşerse tazminat sağlanabilir.

7. Fesih

Şartların ihlali veya uyumsuzluk durumunda taraflardan herhangi biri bu Sözleşmeyi uygun bildirimde bulunarak feshedebilir. Fesih, Müşterinin verilerinin silinmesine neden olabilir ve HostWeGo, meydana gelen herhangi bir kayıptan sorumlu olmayacaktır.

8. Sözleşmedeki Değişiklikler

HostWeGo, bu Sözleşmeyi herhangi bir zamanda değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutar. Müşteri bu tür değişiklikler konusunda bilgilendirilecektir ve bildirim sonrasında hizmetlerin kullanımına devam edilmesi, güncellenen koşulların kabul edildiği anlamına gelir.

9. Sorumluluğun Sınırlandırılması

HostWeGo, nedeni ne olursa olsun hizmetlerinin kullanımından veya kullanılamamasından kaynaklanan doğrudan, dolaylı veya sonuç olarak ortaya çıkan hiçbir zarardan sorumlu olmayacaktır.

10. Geçerli Kanun ve Yargı Yetkisi

Bu Sözleşme, Balkan ülkelerinin kanunlarına tabi olacak ve bu yasalara uygun olarak yorumlanacak ve bu Sözleşme kapsamında ortaya çıkan her türlü anlaşmazlık, Balkan ülkelerindeki mahkemelerin yargı yetkisine tabi olacaktır.

Müşteri, HostWeGo hizmetlerini kullanarak bu Sözleşmede belirtilen şart ve koşulları okuduğunu, anladığını ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğini kabul eder.


Powered by WISECP
Top