X
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Euro MKD МКД Türk Lirası
X
X

Lütfen Para Birimi Seçiniz

Euro MKD МКД Türk Lirası

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

AnasayfaKişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi

İşbu Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesi ("Sözleşme"), taraflarca ilişkileri süresince sağlanan kişisel verilerin ve gizli bilgilerin işlenmesini ve korunmasını düzenler. Bu Sözleşme, HostWeGo ("Sağlayıcı") ile Balkan ülkelerindeki müşterileri ("Müşteri") arasındaki tüm etkileşimler ve bilgi alışverişleri için geçerlidir.

1. Kişisel Verilerin İşlenmesi

1.1 HostWeGo, Müşteri tarafından sağlanan kişisel verileri azami dikkatle ve geçerli veri koruma yasalarına uygun olarak kullanmayı kabul eder.

1.2 Müşteri, HostWeGo tarafından hizmetlerin sağlanması için gereken doğru ve güncel kişisel verileri sağlamayı kabul eder.

1.3 Kişisel veriler, her iki tarafça aksi kararlaştırılmadıkça veya yasalar gerektirmedikçe, yalnızca üzerinde mutabakata varılan hizmetlerin sağlanması amacıyla kullanılacaktır.

1.4 HostWeGo, kişisel verileri yetkisiz erişime, ifşa edilmeye veya kaybolmaya karşı korumak için makul güvenlik önlemlerini uygulayacaktır.

2. Gizlilik

2.1 Her iki taraf da, teknik, mali ve işle ilgili bilgiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ilişkileri sırasında paylaşılan tüm bilgileri gizli olarak ele almayı kabul eder.

2.2 Gizli bilgiler, açıklayan tarafın açık yazılı izni olmadan herhangi bir üçüncü tarafa açıklanmayacaktır.

2.3 Gizlilik yükümlülüğü aşağıdaki bilgilere uygulanmaz:

Zaten kamuya açık olan veya bu Sözleşmeyi ihlal etmeden kamuya açık hale gelen.
İfşa eden tarafın gizli bilgilerine atıfta bulunulmaksızın, alan tarafça bağımsız olarak geliştirilir.
Yasa veya resmi makam tarafından açıklanması zorunludur.
3. Veri İhlali Bildirimi

3.1 Müşterinin kişisel verilerini etkileyen bir veri ihlali durumunda HostWeGo, Müşteriyi derhal bilgilendirecek ve ihlalin etkisini azaltmak için tüm makul önlemleri alacaktır.

3.2 Müşteri, HostWeGo ile işbirliği yapmayı ve veri ihlali olaylarının çözümünde gerekli yardımı sağlamayı kabul eder.

4. Veri Saklama

4.1 HostWeGo, kişisel verileri toplanma amacını yerine getirmek için gerekli olduğu veya geçerli yasaların gerektirdiği süre boyunca saklayacaktır.

4.2 İş ilişkisinin sona ermesi üzerine HostWeGo, Müşterinin takdirine bağlı olarak tüm kişisel verileri iade edecek veya güvenli bir şekilde imha edecektir.

5. Taşeronlar ve Üçüncü Taraflar

5.1 HostWeGo, mutabakata varılan hizmetlerin sağlanmasına yardımcı olmaları için alt yüklenicileri veya üçüncü taraf hizmet sağlayıcılarını görevlendirebilir. HostWeGo, bu tür alt yüklenicilerin bu Sözleşmedekilere eşdeğer gizlilik yükümlülüklerine tabi olmasını sağlayacaktır.

6. Değişiklikler

6.1 Bu Sözleşme, her iki tarafın karşılıklı yazılı mutabakatı ile değiştirilebilir veya güncellenebilir.

Müşteri, HostWeGo hizmetlerinden yararlanarak bu Kişisel Veriler ve Genel Gizlilik Sözleşmesinde belirtilen hüküm ve koşulları okuduğunu, anladığını ve bunlara bağlı kalmayı kabul ettiğini kabul eder.


Powered by WISECP
Top